Bekijk onze proeven

Onze proeven vormen de ruggengraat van ons onderzoek en ontwikkeling. Door zorgvuldig geselecteerde boerderij-, veld- en laboratoriumproeven te implementeren, verzamelen we waardevolle data en inzichten over verschillende gewassen en omgevingsomstandigheden. Deze informatie stelt ons in staat om innovatieve oplossingen te bieden die de productiviteit, kwaliteit en weerbaarheid van gewassen verbeteren.

Voor welke gewassen?

Aardappelen

5 x 3 L/ha (of alternatief 2 L/ha met elke toepassing van gewasbeschermingsmiddelen) vanaf het sluiten van de rijen (BBCH37-39)

Aphasol is een uitermate doeltreffende, vloeibare biostimulant
voor bladtoepassing. Het verhoogt de abiotische stresstolerantie en verbetert de opname en efficiënt gebruik van nutriënten door de aardappelplant. Aphasol levert immers de noodzakelijke aminozuren waardoor planten tijd en energie besparen, wat resulteert in hogere opbrengsten en aardappelen van betere kwaliteit.

Uien / sjalotten / look

1.5-2 L/ha vanaf tweede blad stadium (BBCH12), bij elke behandeling met gewasbeschermingsmiddelen.

Aphasol is een uitermate doeltreffende, vloeibare biostimulant voor bladtoepassing. Het verhoogt de abiotische stresstolerantie en verbetert de opname en efficiënt gebruik van nutriënten door de plant. Aphasol levert immers de noodzakelijke aminozuren waardoor planten tijd en energie besparen, wat resulteert in hogere opbrengsten en uien en sjalotten van betere kwaliteit.

Wortelen

5 toepassingen van 3 L/ha, te starten vanaf het verdikken van de wortel (BBCH41).

Aphasol is een uitermate doeltreffende, vloeibare biostimulant voor bladtoepassing. Het verhoogt de abiotische stresstolerantie en verbetert de opname en efficiënt gebruik van nutriënten bij wortelen. Aphasol levert immers de noodzakelijke aminozuren waardoor planten tijd en energie besparen, wat resulteert in hogere opbrengsten en wortelen van betere kwaliteit.

Appels

5-6 toepassingen van 5 L/ha met 2 toepassingen voor de bloei (BBCH57-59), 2-3 toepassingen na de bloei en een laatste toepassing 2 weken na de oogst.

Aphasol is een uitermate doeltreffende, vloeibare biostimulant voor bladtoepassing. Het verhoogt de abiotische stresstolerantie en verbetert de opname en efficiënt gebruik van nutriënten. Aphasol levert immers de noodzakelijke aminozuren waardoor fruitbomen tijd en energie besparen, wat resulteert in hogere opbrengsten en vruchten van betere kwaliteit.

Peren

4-5 toepassingen van 5 L/ha met 2 toepassingen voor de bloei (BBCH57-59), 2 toepassingen na de bloei en een laatste toepassing 2 weken na de oogst.

Aphasol is een uitermate doeltreffende, vloeibare biostimulant voor bladtoepassing. Het verhoogt de abiotische stresstolerantie en verbetert de opname en efficiënt gebruik van nutriënten. Aphasol levert immers de noodzakelijke aminozuren waardoor fruitbomen tijd en energie besparen, wat resulteert in hogere opbrengsten en vruchten van betere kwaliteit.

Suikerbiet

2 L/ha met de herbicidebehandeling vanaf 2-blad stadium (BBCH12), 4 L/ha met de eerste fungicide/insecticide behandeling en de tweede fungicidebehandeling.

Aphasol is een uitermate doeltreffende, vloeibare biostimulant voor bladtoepassing. Het verhoogt de abiotische stresstolerantie en verbetert de opname en efficiënt gebruik van nutriënten door de aardappelplant. Aphasol levert immers de noodzakelijke aminozuren waardoor planten tijd en energie besparen, wat resulteert in hogere opbrengsten en suikerbieten van betere kwaliteit.

Erwten

3 L/ha per toepassing | 2 – 3 toepassingen in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen. De 1ste toepassing net vóór de bloei (BBCH59) en de 2de (en 3de) toepassing 10-14 dagen later.

Spinazie

2 – 3L/ha per toepassing | Toepassing in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen.

Mais

2 – 3 L/ha per toepassing | 1 tot 2 toepassingen samen met de geplande bemesting en/of gewasbeschermingsmiddelen. 1ste toepassing als de plant 4 tot 6 bladeren heeft (BBCH14-16). 2de toepassing wanneer de plant 10 tot 12 bladeren heeft (BBCH20-22).

Beschrijving
Aphasol is een aminozuur biostimulant o.b.v. dierlijke bijproducten van categorie 3 materiaal (EU 1069/2009).
Derrogatienummer: 13.1 – ME/103727

Samenstelling 
Totaal stikstof (N): 4.8%
Organische stikstof (N): 4.8%
Aminozuren en peptiden: 30%

Vorm 
Vloeibaar
Dichtheid: 1.15 kg/L
pH: 7.0 – 8.0
Kleur: bruin

Toepassing 
Aphasol is oplosbaar in water en kan worden toegepast in combinatie met de meest gangbare meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Toevoeging van een uitvloeier is aangewezen. Raadpleeg uw Aphasol adviseur voor meer informatie.
Tank mix concentratie: 2 – 5% Aphasol
Het wordt aanbevolen om Aphasol niet te gebruiken vanaf 1 week voor de oogst.

Certificering 
Product toegestaan in de biologische landbouw volgens verordeningen EU 2018/848 en 2021/1165. Controle door TÜV NORD Integra.
Geen toepassing op de eetbare delen van het gewas (restrictie alleen van toepassing is op biologische landbouw).

Verpakking
20 L  | 1000L IBC

Opslag
Bewaar op een koele plaats (bij voorkeur 4°C – 7°C) in de originele, gesloten verpakking, weg van zonlicht.