Bekijk onze proeven

Onze proeven vormen de ruggengraat van ons onderzoek en ontwikkeling. Door zorgvuldig geselecteerde boerderij-, veld- en laboratoriumproeven te implementeren, verzamelen we waardevolle data en inzichten over verschillende gewassen en omgevingsomstandigheden. Deze informatie stelt ons in staat om innovatieve oplossingen te bieden die de productiviteit, kwaliteit en weerbaarheid van gewassen verbeteren.

Voor welke gewassen?

Aardappelen

3 L/ha per toepassing | 5 toepassingen elke 7-10 dagen met de 1ste toepassing bij de start van knolvorming (BBCH40). 

Aphasol is een uitermate doeltreffende, vloeibare biostimulant
voor bladtoepassing. Het verhoogt de abiotische stresstolerantie en verbetert de opname en efficiënt gebruik van nutriënten door de aardappelplant. Aphasol levert immers de noodzakelijke aminozuren waardoor planten tijd en energie besparen, wat resulteert in hogere opbrengsten en aardappelen van betere kwaliteit.

Uien / sjalotten

1.5 – 2 L/ha per toepassing | Toepassing in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen, vanaf 2de blad stadium (BBCH12)

Aphasol is een uitermate doeltreffende, vloeibare biostimulant voor bladtoepassing. Het verhoogt de abiotische stresstolerantie en verbetert de opname en efficiënt gebruik van nutriënten door de plant. Aphasol levert immers de noodzakelijke aminozuren waardoor planten tijd en energie besparen, wat resulteert in hogere opbrengsten en uien en sjalotten van betere kwaliteit.

Wortelen

3 L/ha per toepassing | 5 toepassingen elke 7-10 dagen met de 1ste toepassing te starten vanaf het verdikken van de wortel (BBCH41).

Aphasol is een uitermate doeltreffende, vloeibare biostimulant voor bladtoepassing. Het verhoogt de abiotische stresstolerantie en verbetert de opname en efficiënt gebruik van nutriënten bij wortelen. Aphasol levert immers de noodzakelijke aminozuren waardoor planten tijd en energie besparen, wat resulteert in hogere opbrengsten en wortelen van betere kwaliteit.

Appelen / Peren

4 – 5 L/ha per toepassing | 4 toepassingen met 2 toepassingen vóór de bloei en 2 toepassingen na de bloei.

Aphasol is een uitermate doeltreffende, vloeibare biostimulant voor bladtoepassing. Het verhoogt de abiotische stresstolerantie en verbetert de opname en efficiënt gebruik van nutriënten. Aphasol levert immers de noodzakelijke aminozuren waardoor fruitbomen tijd en energie besparen, wat resulteert in hogere opbrengsten en vruchten van betere kwaliteit.

Suikerbiet

3 L/ha per toepassing | 3 toepassingen met de 1ste toepassing wanneer 2 tot 4 bladeren volledig ontvouwd zijn (BBCH12-14). 2de toepassing bij 6 tot 8 bladeren (BBCH16-18). Een laatste toepassing bij het sluiten van de rijen (BBCH39). 

Kolen (bloemkool, broccoli, spruiten,…)

2 L/ha per toepassing | Toepassing in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen.

Prei

1.5 – 2 L/ha per toepassing | Toepassing in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen.

Erwten

3 L/ha per toepassing | 2 – 3 toepassingen in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen. De 1ste toepassing net vóór de bloei (BBCH59) en de 2de (en 3de) toepassing 10-14 dagen later.

Green beans

Groene bonen

3 L/ha per toepassing | Toepassing in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen, met de 1ste toepassing bij bloemzetting (BBCH51).

Spinazie

2 – 3L/ha per toepassing | Toepassing in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen.

Mais

2 – 3 L/ha per toepassing | 1 tot 2 toepassingen samen met de geplande bemesting en/of gewasbeschermingsmiddelen. 1ste toepassing als de plant 4 tot 6 bladeren heeft (BBCH14-16). 2de toepassing wanneer de plant 10 tot 12 bladeren heeft (BBCH20-22).

Vlas

3 L/ha per toepassing | 2 – 3 toepassingen samen met de geplande gewasbeschermingsmiddelen. 

Beschrijving
Aphasol is een aminozuur biostimulant o.b.v. dierlijke bijproducten van categorie 3 materiaal (EU 1069/2009).
Derrogatienummer: 13.1 – ME/103727

Samenstelling 
Totaal stikstof (N): min 4%
Organische stikstof (N): min 4%
Aminozuren en peptiden: min 30%

Vorm 
Vloeibaar
Dichtheid: 1,1 – 1,3 kg/l
pH: 7,0 – 8,0
Kleur: bruin

Toepassing 
Aphasol is oplosbaar in water en kan worden toegepast in combinatie met de meest gangbare meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Toevoeging van een uitvloeier is aangewezen. Raadpleeg uw Aphasol adviseur voor meer informatie.
Tank mix concentratie: 2 – 5% Aphasol
Het wordt aanbevolen om Aphasol niet te gebruiken vanaf 1 week voor de oogst.

Certificering 
Product toegestaan in de biologische landbouw volgens verordeningen EU 2018/848 en 2021/1165. Controle door TÜV NORD Integra.
Geen toepassing op de eetbare delen van het gewas (restrictie alleen van toepassing is op biologische landbouw).

Verpakking
20 L  | 1000L IBC

Opslag
Bewaar op een koele plaats (bij voorkeur 4°C – 7°C) in de originele, gesloten verpakking, weg van zonlicht.