Maximaliseer uw oogstpotentieel

Wapens de plant tegen abiotische stress

Verhoogde tolerantie bij hitte, langdurige droogte, overvloedige regenval en vorst, alsook bij stress door toepassing van gewasbescherming.

De opname van voedingsstoffen verbeteren

Goeie prestaties van de plant, ook bij lagere beschikbaarheid van nutriënten.

Hogere opbrengsten en producten van betere kwaliteit

Dankzij de voordelen van Aphasol bij suboptimale groeicondities.

Voor welke gewassen?

Aardappelen

3L/ha | 5 toepassingen elke 7-10 dagen met de 1ste toepassing bij de start van knolvorming (BBCH40). 

Aphasol is een uitermate doeltreffende, vloeibare biostimulant
voor bladtoepassing. Het verhoogt de abiotische stresstolerantie en verbetert de opname en efficiënt gebruik van nutriënten door de aardappelplant. Aphasol levert immers de noodzakelijke aminozuren waardoor planten tijd en energie besparen, wat resulteert in hogere opbrengsten en aardappelen van betere kwaliteit.

Uien / sjalotten

3L/ha | 5 toepassingen elke 7-10 dagen met de 1ste toepassing bij de start van bolvorming (BBCH41).

Aphasol is een uitermate doeltreffende, vloeibare biostimulant voor bladtoepassing. Het verhoogt de abiotische stresstolerantie en verbetert de opname en efficiënt gebruik van nutriënten door de plant. Aphasol levert immers de noodzakelijke aminozuren waardoor planten tijd en energie besparen, wat resulteert in hogere opbrengsten en uien en sjalotten van betere kwaliteit.

Wortelen

3L/ha | 5 toepassingen elke 7-10 dagen met de 1ste toepassing te starten vanaf het verdikken van de wortel (BBCH41).

Aphasol is een uitermate doeltreffende, vloeibare biostimulant voor bladtoepassing. Het verhoogt de abiotische stresstolerantie en verbetert de opname en efficiënt gebruik van nutriënten bij wortelen. Aphasol levert immers de noodzakelijke aminozuren waardoor planten tijd en energie besparen, wat resulteert in hogere opbrengsten en wortelen van betere kwaliteit.

Appelen / Peren

5L/ha | 3 toepassingen met de 1ste toepassing 2 weken voor de bloei, de 2de toepassing net voor de bloei (BBCH57-59) en de 3de toepassing na de bloei.

Aphasol is een uitermate doeltreffende, vloeibare biostimulant voor bladtoepassing. Het verhoogt de abiotische stresstolerantie en verbetert de opname en efficiënt gebruik van nutriënten. Aphasol levert immers de noodzakelijke aminozuren waardoor fruitbomen tijd en energie besparen, wat resulteert in hogere opbrengsten en vruchten van betere kwaliteit.

Suikerbiet

3L/ha | 3 toepassingen met de 1ste toepassing wanneer 2 tot 4 bladeren volledig ontvouwd zijn (BBCH12-14). 2de toepassing bij 6 tot 8 bladeren (BBCH16-18). Een laatste toepassing bij het sluiten van de rijen (BBCH39). 

Kolen (bloemkool, broccoli, spruiten,…)

3L/ha | 3 toepassingen in combinatie met de geplande bemesting en/of gewasbeschermingsmiddelen vóór het einde van de bloei (BBCH69).

Prei

3L/ha | 5 toepassingen elke 10 dagen met de 1ste toepassing bij het ontwikkelen/verdikken van de bladbasis (BBCH41).

Erwten

3L/ha | 2 – 3 toepassingen in combinatie met de geplande bemesting en/of gewasbeschermingsmiddelen. De 1ste toepassing aan het begin van de bloei (BBCH60) en de 2de (en 3de) toepassing 10-14 dagen later.

Mais

2L/ha | 1 tot 2 toepassingen samen met de geplande bemesting en/of gewasbeschermingsmiddelen. 1ste toepassing als de plant 4 tot 6 bladeren heeft (BBCH14-16). 2de toepassing wanneer de plant 10 tot 12 bladeren heeft (BBCH20-22).

Vlas

3L/ha | 2 – 3 toepassingen samen met de geplande gewasbeschermingsmiddelen. 

Beschrijving
Aphasol is een aminozuur biostimulant o.b.v. dierlijke bijproducten van categorie 3 materiaal (EU 1069/2009).
Derrogatienummer: 13.1 – ME/103727

Samenstelling 
Totaal stikstof (N): min 4%
Organische stikstof (N): min 4%
Aminozuren en peptiden: min 30%

Vorm 
Vloeibaar
Dichtheid: 1,1 – 1,3 kg/l
pH: 7,0 – 8,0
Kleur: bruin

Toepassing 
Aphasol is oplosbaar in water en kan worden toegepast in combinatie met de meest gangbare meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. 3-5 L Aphasol dient gemengd te worden met 150 L water. Het wordt aanbevolen om Aphasol niet te gebruiken vanaf 1 week voor de oogst.

De totale aanbevolen hoeveelheid product per seizoen kan worden gespreid over méér dan het geadviseerde aantal toepassingen, b.v. in combinatie met de geplande toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

Certificering 
Product toegestaan in de biologische landbouw volgens verordeningen EU 2018/848 en 2021/1165.
Controle door TÜV NORD Integra

Verpakking
20 L | 200 L IBC | 1000L IBC

Opslag
Bewaar op een koele plaats (bij voorkeur 4°C – 7°C) in de originele, gesloten verpakking, weg van zonlicht.